Skip to content Skip to footer
Profil spoločnosti

Viac ako 20 rokov skúseností

Sme spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v oblasti geodézie a kartografie, ktorá sa od roku 2001 špecializuje na poskytovanie komplexných geodetických služieb na území Slovenska. S naším tímom skúsených odborníkov môžete počítať s presnými a kvalitnými výsledkami, ktoré plne zodpovedajú vašim potrebám a požiadavkám.

Spoločnosť Gerys, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne odd. Sro vo vložke 13013/R  (výpis z OR).

 
 
 
služby

Ponuka našich služieb

Poskytujeme širokú škálu služieb v oblasti geodézie a kartografie, vrátane tvorby geometrických plánov a vytyčovania hraníc pozemkov, prípravu podkladov pre projektovanie stavieb, vytyčovanie a zameranie skutočného vyhotovenia stavieb. Vaše potreby sú pre nás vždy na prvom mieste, a preto sa vždy snažíme nájsť tie najlepšie riešenia.

Ak hľadáte spoľahlivého partnera pre vaše geodetické projekty, neváhajte nás kontaktovať.

Kataster nehnuteľností

Vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov a poradenstvo pri majetkovoprávnom usporiadaní nehnutelností.

Inžinierska geodézia

Účelové mapy veľkých mierok, vytyčovanie stavieb, porealizačné zameranie stavieb, zameranie inžinierských sietí a výpočet kubatúr, meranie deformácií stavebných objektov, geografické informačné systémy.

Pozemkové úpravy

Projektovanie komplexných pozemkových úprav, projektovanie jednoduchých pozemkových úprav. Ukončený projekt - PPÚ Veľké Hoste.
Náš tím

Personálné obsadenie spoločnosti

Ing. Peter Žikla

zikla@gerys.sk

spoločník a konateľ

Ing. Magdaléna Gejdošová

magda@gerys.sk

spoločník a konateľ

Ing. Ľuboš Krč

lubokrc@gerys.sk

spoločník a konateľ

Ing. Peter Šuchter

suchter@gerys.sk

spoločník a konateľ

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať

Gerys, s.r.o.
J. Matušku 751/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 36 321 648
DIČ: 2020141585

Telefon: 038 7605840
Mail: gerys@gerys.sk

Gerys, s.r.o. © 2024. All Rights Reserved.